YuSearch.com
Deutsche
Firma "CELEJA" Export-Import DOO je porodična firma u privatnom vlasništvu. Proizvodnja je bazirana na uvoznoj sirovini. Aluminijumska folija ima visok nivo kvaliteta, sa svim potrebnim sertifikatima, a namenjena je specijalno za upotrebu u domaćinstvu uz poštovanje ekoloških zahteva. Firma posluje na način tipičan za mala i srednja preduzeća. Vlasnici su izuzetno preduzimljivi a prvi saradnici su članovi porodice.

U firmi rade stručni radnici osposobljeni za rad na savremenim mašinama i novim tehnologijama. Težimo standardizaciji radnih operacija sa što manjim neposrednim učešćem radnika. Uspostavljena je korektna saradnja sa proizvođačima repromaterijala. Izvozne šanse su značajne, imajući u vidu komparativne prednosti kvalifikovane radne snage i uhodanih proizvodnih procesa i organizacije. Jednom rečju firma i podseća u organizacionom smislu na skladnu porodicu, što je imperativ savremenog menadžmenta i organizacije rada.
 
Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia)
 

Srpski English Deutsche